Wnioski o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz nauczania indywidualnego należy składać od dnia 09 września 2013 r. w sekretariacie przy ulicy Jana III Sobieskiego 10 w Bydgoszczy.

Informacje dla rodziców/prawnych opiekunów ubiegających się o wydanie orzeczenia
o potrzebie indywidualnego nauczania / indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego...

Zaświadczenie okulistyczne do celów oświatowych.

Raport z DNI KARIERY w PP-P nr 1

Data aktualizacji: 20-01-2017

Sprawozdanie z Festiwalu Ekspresji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
"Cztery Pory Roku"

Data aktualizacji: 14-12-2016

Dnia 03.12.2016r. odbył się Festiwal Ekspresji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Cztery Pory Roku" w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.

Każda niepełnosprawna osoba mogła wziąć udział w imprezie, w różnej zaproponowanej przez siebie formie – występie indywidualnym, grupowym lub wspólnie z rodzicami.

"Azymut: nauka i praca" BYDGOSKI PROGRAM SZKOLNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO

Data aktualizacji: 11-11-2015

Azymut nauka i praca - program pobierz
Pomoc terapeutyczna dla rodzin

Data aktualizacji: 07-09-2015


Poniżej znajdują się szczegółowe informacje do pobrania

Pomoc terapeutyczna dla rodzin pobierz
         

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 :: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy