Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe


pobierzUstawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.


pobierzUstawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst ujednolicony - 4.04.2000r.)


pobierzUstawa z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2004r. Nr 179, poz. 1845)


pobierz
         

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 :: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy