Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV-VII szkół podstawowych do udziału w Miejskim Konkursie Literackim "Słowa, które uzdrawiają duszę"! Konkurs skierowany jest do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. To już IV edycja, w tym roku pt. "Zaproszenie do....Mojej Komnaty Tajemnic"

Data aktualizacji: 05-03-2018

Drodzy Uczniowie!
Brytyjska pisarka Joanne Kathleen Rowling napisała w swej książce: "Harry Potter i Komnata Tajemnic" znamienne słowa: "(…) to nasze wybory ukazują, kim naprawdę jesteśmy, o wiele bardziej niż nasze zdolności".

W bieżącym roku szkolnym zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursie, którego głównym celem jest kształtowanie umiejętności redagowania zaproszenia do… Waszej Komnaty Tajemnic. Uchylcie choć na chwilę jej drzwi – dokonajcie własnego wyboru takiej tajemnicy, którą chcielibyście odkryć lub tej, którą chcielibyście się podzielić z innymi. Pamiętajcie, że wyobraźnia nie ma granic – wybrana przez Was tajemnica może dotyczyć przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości. Przemyślanym sposobem, może nawet fortelem - przekonajcie nas do skorzystania właśnie z Waszego zaproszenia! Uwiedźcie nas, zaskoczcie! Uczyńcie tę komnatę WYJĄTKOWĄ!

Następnie na kartce A4 (ułożonej pionowo) wykonajcie ilustrację swojej „Komnaty Tajemnic”. Stwórzmy razem niesamowity zamek z sekretnymi komnatami.

Regulamin i Szczegóły Konkursu - dostępne w załączniku.Regulamin Słowa które uzdrawiają duszę 2018 - wersja PDF pobierz
Regulamin Słowa które uzdrawiają duszę 2018 - wersja DOC pobierz
Podsumowanie Programu Profilaktycznego w Szkole Podstawowej nr 22

Data aktualizacji: 01-02-2018

W roku szkolnym 2017/18 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczne na terenie Szkoły Podstawowej nr 22 organizowała program profilaktyczny.

Program przeznaczony był dla dzieci klas I - VI. Celem programu było propagowanie zdrowego trybu życia oraz doskonalenie umiejętności radzenia sobie s sytuacjami trudnymi.

W ramach programu odbyły się zajęcia warsztatowe w klasach oraz spotkanie z rodzicami.

Podsumowaniem realizowanego programu był organizowany wspólnie ze szkołą konkurs plastyczny "Sztuka uzdrawiania duszy i ciała." Dzieci chętnie uczestniczyły w w programie, wykazując się dużym zaangażowaniem i kreatywnością.

Na zakończenie prace plastyczne dzieci zostały wyróżnione, a autorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy.Podsumowanie Programu Profilaktycznego w Szkole Podstawowej nr 22 Podsumowanie Programu Profilaktycznego w Szkole Podstawowej nr 22 Podsumowanie Programu Profilaktycznego w Szkole Podstawowej nr 22

Raport z dni kariery
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1

Data aktualizacji: 29-01-2018

W dniach 28 – 29 listopada 2017r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 odbyły się DNI KARIERY pod hasłem "Zawód – praca – sukces".

Cel akcji to propagowanie świadomego wyboru ścieżki kariery, promocja kształcenia zawodowego oraz poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Powyższe działanie związane jest ze strategią Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020, Priorytet 1.3., a także z Bydgoskim Programem Szkolnego Doradztwa Zawodowego "Azymut – nauka i praca".

W ramach działań skierowanych do uczniów VII klas bydgoskich szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 zorganizowała konkurs plastyczny "Mój wymarzony zawód"; autorami zwycięskich prac są: Julia Jankowska z SP nr 61 oraz Emilia Skarbek z Gimnazjum nr 9.

Ponadto w dniach 28 i 29 listopada 2017r. na terenie naszej placówki odbyły się imprezy, w których udział wzięły 10-osobowe reprezentacje szkół (łącznie z 12 szkół podstawowych oraz 13 gimnazjów) wraz z opiekunami. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodzie (Zespołu Szkół Drzewnych, Technikum Elektryczno-Energetycznego, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Handlowych, Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1, Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Spożywczych). Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych poprzez swoje prezentacje poszerzała wiedzę uczestników na temat różnorodnych zawodów oraz pokazywała, w jaki sposób można rozwijać swoje zainteresowania zawodowe. W trakcie imprezy zwrócono uwagę na obszary, które warto brać pod uwagę planując swoją karierę. Nie zabrakło również elementu rywalizacji - odbyły się turnieje zawodoznawcze, w których uczestniczyły 3-osobowe zespoły wyłonione z wszystkich przybyłych na spotkanie reprezentacji szkół podstawowych i gimnazjów. W pierwszym dniu imprezy zwyciężyła drużyna z Gimnazjum nr 25, w drugim – ze Szkoły Podstawowej nr 32. Laureaci konkursu fotograficznego oraz turniejów zawodoznawczych zostali uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez Urząd Miasta Bydgoszczy.Przejdź do galerii
Raport z dni kariery w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1

Sprawozdanie z realizacji Festiwalu Ekspresji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.
"W krainie baśni i bajek", Bydgoszcz, dn. 02.12.2017r.

Data aktualizacji: 04-01-2018

Festiwal Ekspresji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej po raz kolejny odbył się w Pałacu Młodzieży w czasie obchodów Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. 02.12.2017r., - ten wyjątkowy dzień został uczczony wspólną zabawą rodziców, dzieci i nauczycieli. Nie było ograniczeń wiekowych, każda niepełnosprawna osoba mogła wziąć udział w imprezie w różnej zaproponowanej przez siebie formie – występie indywidualnym, grupowym lub wspólnie z rodzicami. Każdy z uczestników/uczestniczek miał/a możliwość wyrażenia swoich emocji poprzez różne formy przekazu – recytację wierszy, piosenkę, taniec, wystawianie inscenizacji lub też prace plastyczne. Tematem przewodnim Festiwalu była kraina baśni i bajek. Magiczny świat fantazji, przekazów ludowych, był tematem w którym mogły realizować się dzieci w młodszym jak i starszym wieku. Impreza podzielona była na dwie kategorie wiekowe. Po każdym występie jury dokonało oceny. Miedzy występami realizowane były zabawy – zagadki na temat bajek. Po każdej z części uczestnicy otrzymali nagrody. Festiwal Ekspresji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „W krainę bajek i baśni”, został zorganizowany przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy, która w ramach realizacji Bydgoskiego Grantu Oświatowego oraz przy wsparciu Fundacji „Papillon” działającej przy Centrum Rozwoju Dziecka „Motylek” oraz Fundacji Can-Pack z Krakowa. W organizacji Festiwalu pomogła nam również firma Famplast spółka cywilna Jacek Siwecki i Andrzej Siwecki z Poznania oraz Radny Rady Miasta Bydgoszczy Pan Ireneusz Nitkiewicz. Przedsięwzięcie miało charakter artystyczny i integracyjny.Przejdź do galerii
Sprawozdanie z frstiwalu ekspresji 02.12.2017

PROGRAM PROFILAKTYCZNY
DOBRZE SŁYSZĘ - prawidłowości funkcjonowania zmysłu słuchu

Data aktualizacji: 17-12-2017

Adresat:
uczniowie klas IV - VII szkoły podstawowej; uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Bydgoszczy.

Czas trwania programu:
przez cały rok 2018

Cele programu:

 • zapobieganie dalszemu rozwojowi zaburzeń słuchu i powikłań związanych z wykrytym niedosłuchem
 • podniesienie świadomości dzieci, rodziców, pracowników oświatowych dotyczącej wiedzy na temat czynników powodujących nabyte wady słuchu oraz ich objawy
 • szerzenie wiedzy na temat profilaktyki uszkodzeń słuchu i higieny słuchu.

Oczekiwane efekty:

 • wzrost poziomu wiedzy dotyczącej etiologii zaburzeń słuchu
 • wzrost wiedzy dotyczącej higieny słuchu
 • wzrost poziomu wiedzy dotyczącej przesiewowych badań słuchu
 • wzrost wykrywalności zaburzeń słuchowych u dzieci poprzez upowszechnienie wykonywania przesiewowych badań słuchu.

Organizacja programu:

 • zgłoszenia chętnych szkół do programu trwają na bieżąco przez cały rok
 • maksymalna liczba oddziałów z jednej placówki: 3


Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
b.markiewicz@ppp1.bydgoszcz.plFormularz zgłoszeniowy pobierz
Program profilaktyczny pobierz
Zgoda rodziców pobierz
DNI KARIERY W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1

Data aktualizacji: 16-10-2017

Serdecznie zapraszamy do udziału w DNIACH KARIERY organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy.

Celem akcji jest propagowanie świadomego wyboru ścieżki kariery, promocja kształcenia zawodowego oraz poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Powyższe działanie związane jest ze strategią Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020, Priorytet 1.3., a także z Bydgoskim Programem Szkolnego Doradztwa Zawodowego "Azymut – nauka i praca".

tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 28 listopada – 1 grudnia 2017r. Hasło przewodnie brzmi: "Zawód – praca – sukces".

W ramach działań skierowanych do uczniów VII klas bydgoskich szkół podstawowych oraz uczniów oddziałów gimnazjalnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 organizuje:

 • konkurs plastyczny "Mój wymarzony zawód";
 • imprezy na terenie naszej placówki, w których udział bierze reprezentacja 10 uczniów z każdej zgłoszonej szkoły; w programie przewidujemy: turniej wiedzy o świecie zawodów (udział biorą 3-osobowe zespoły wytypowane z każdej reprezentacji), pokazy przygotowane przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów bydgoskich uczelni, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego oraz wręczenie nagród.

Zgłoszenia do udziału w akcji przyjmujemy do 31.10.2017r. (adres e-mail: i.szuminska-reps@ppp1.bydgoszcz.pl; tel. 322 52 06, 322 52 07, wew. 138).

Harmonogram udziału poszczególnych szkół w imprezach zostanie podany po zamknięciu listy uczestników.

Regulamin konkursu palstycznego do pobrania poniżej.Regulamin konkursu palstycznego pobierz
Harmonogram pobierz
PROGRAM PROFILAKTYCZNY
DOBRZE SŁYSZĘ - prawidłowości funkcjonowania zmysłu słuchu.

Data aktualizacji: 16-10-2017

Adresat: uczniowie klas IV - VII szkoły podstawowej; uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Bydgoszczy.

Czas trwania programu: 23.10.2017r. - 30.11.2017r.

Cele programu:

 • zapobieganie dalszemu rozwojowi zaburzeń słuchu i powikłań związanych z wykrytym niedosłuchem
 • podniesienie świadomości dzieci, rodziców, pracowników oświatowych dotyczącej wiedzy na temat czynników powodujących nabyte wady słuchu oraz ich objawy
 • szerzenie wiedzy na temat profilaktyki uszkodzeń słuchu i higieny słuchu.

Oczekiwane efekty:

 • wzrost poziomu wiedzy dotyczącej etiologii zaburzeń słuchu
 • wzrost wiedzy dotyczącej higieny słuchu
 • wzrost poziomu wiedzy dotyczącej przesiewowych badań słuchu
 • wzrost wykrywalności zaburzeń słuchowych u dzieci poprzez upowszechnienie wykonywania przesiewowych badań słuchu.

Organizacja programu:

 • Do 20.10.2017 r. - zgłoszenia chętnych szkół do programu
 • 23.10.2017r. - 30.11.2017r. - zajęcia warsztatowe w szkołach, przeprowadzanie przesiewowych badań słuchu
 • przewidywana liczba placówek mogących wziąć udział w programie: 10
 • maksymalna liczba oddziałów z jednej placówki: 2Zgłoszenia należy przesyłać na adres: b.markiewicz@ppp1.bydgoszcz.plZgoda rodziców pobierz
Program profilaktyczny pobierz
Formularz zgłoszeniowy profilaktyka słuchu pobierz
Festiwal ekspresji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
"W krainie baśni i bajek"

Data aktualizacji: 08-10-2017

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy zapraszają na
FESTIWAL EKSPRESJI DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
"W krainie baśni i bajek".

Tegoroczny Festiwal Ekspresji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej zabierze nas w magiczną krainę baśni i bajek. W Festiwalu mogą brać udział dzieci przedszkolne oraz dzieci i młodzież szkolna a także młodzież, która ukończyła edukację. Zapraszamy szczególnie osoby realizujące nauczane indywidualnie. Przyjmujemy zgłoszenia indywidualne jak i grupy. Każda forma ekspresji jest mile widziana: śpiew, deklamacja, taniec, formy teatralne, gra na instrumentach, pantomima… i inne, niekonwencjonalne formy wyrażania siebie. Ważny jest przede wszystkim wkład, zaangażowanie, chęć pokazania siebie poprzez nawiązanie do baśni i bajek.

Festiwalowi towarzyszy wystawa prac plastycznych nierozerwalnie związana z "bajecznym" tematem przewodnim. Zachęcamy dzieci, zarówno starsze jak i bardzo małe, do stosowania różnorodnych technik plastycznych.

W magiczny świat baśni i bajek przeniesiemy się 02.12.2017r. do sali widowiskowej Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.

Termin nadsyłania zgłoszeń, dostarczenia prac plastycznych oraz płyt z podkładem muzycznym upływa z dniem 10.11.2017 r.

Prosimy o pobranie formularzy zgłoszeń oraz zapoznanie się z Regulaminem Festiwalu Ekspresji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "W krainie baśni i bajek".

Poniżej znajduje się szczegółowy program Festiwalu.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
85-060 Bydgoszcz, ul Jana Sobieskiego 10
fax: 52-322-52-06, 52-322-52-07Karta zgłoszenia – konkurs plastyczny pobierz
Karta zgłoszenia – konkurs – występ sceniczny pobierz
Regulamin konkursu Festiwalu Ekspresji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pobierz
Program festiwalu pobierz
punkt mediacyjny


         

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 :: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy