ADHD

Dzieci zachowują się różnie. Jeżeli Państwa dziecko:

 • stale wierci się na krześle, macha rękami i nogami
 • raczej biega niż chodzi, ciągle jest w ruchu, nie można za nim nadążyć
 • ma kłopoty z pójściem spać, ma kłopoty z zaśnięciem
 • wszystkiego musi dotknąć
 • ulega częstym urazom i wypadkom, wpada na różne przedmioty
 • robi niesamowity bałagan w swoim pokoju
 • nie może wysiedzieć w kościele, w kolejce do lekarza
 • chodzi po klasie i robi głupie miny
 • na krótko się koncentruje, łatwo rozprasza, nie potrafi skupić się na jednym, nie kończy czynności, rozpoczętych zadań
 • często gubi lub zapomina rzeczy
 • wydaje się, że nie słucha, co się do niego mówi, błądzi gdzieś myślami
 • nie przepisuje dokładnie z tablicy, nie wie co jest zadane
 • ciągle czegoś szuka, nigdy nie wie gdzie coś położyło
 • robi kilka rzeczy naraz
 • ubiera się godzinami
 • ma bardzo niestaranne zeszyty
 • co chwilę odrywa się od zadania, rozgląda, bawi długopisem, zamyśla
 • robi mnóstwo pomyłek
 • jest bardzo gadatliwe, przerywa innym, wtrąca się do rozmowy
 • trudno przewidzieć, co zrobi
 • łatwo się zniechęca
 • łatwo i często się denerwuje
 • ma kłopoty z przestrzeganiem zasad
 • ma kłopoty z planowaniem
 • nie przewiduje niebezpieczeństw
 • przeszkadza rodzicom w pracy, w odpoczynku, rozmowie przez telefon
 • nie potrafi zaczekać na swoją kolej
 • reaguje buntem na polecenia
 • działa szybciej niż myśli
ma przynajmniej kilka z wymienionych cech lub zachowuje się w opisany powyżej sposób, to możliwe, że jest to dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej.

A D H D

czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (inne nazwy - zespół hiperkinetyczny lub zaburzenia hiperkinetyczne)

Występuje na całym świecie i we wszystkich kulturach. Jego częstość wśród dzieci w wieku 7-13 lat jest oceniana na 3-5%.

Dzieci dotknięte zespołem nadpobudliwości (ang. skrót ADHD) mają problemy z utrzymaniem uwagi, źle kontrolują własną impulsywność, odznaczają się nadmierną ruchliwością. O zespole nadpobudliwości psychoruchowej mówimy tylko wtedy, gdy objawy te są niewspółmierne do wieku i poziomu rozwoju dziecka, a także stają się źródłem wyraźnych niepowodzeń w domu i szkole, niekorzystnie wpływają na życie rodzinne, naukę i rozwój dziecka.

ADHD nie wynika z dziecięcej złośliwości. Nadpobudliwe zachowania nie są też winą czegoś lub kogoś. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że u podłoża ADHD leży specyficzny tryb pracy mózgu, który utrudnia dziecku kontrolowanie własnych zachowań i osłabia zdolność skupienia uwagi. ADHD jest zaburzeniem uwarunkowanym genetycznie, czyli przekazywanym z pokolenia na pokolenie.Dla ADHD charakterystyczne jest występowanie trzech grup objawów:

 • nadruchliwości, czyli nadmiernej, w porównaniu z innymi dziećmi na tym samym poziomie rozwoju, niczym nie uzasadnionej aktywności ruchowej
 • impulsywności, czyli niemożności powstrzymania się przed działaniem, brakiem przewidywania konsekwencji
 • zaburzeń koncentracji uwagi, czyli krótkim czasem skupienia, nieumiejętnością selekcji bodźców, łatwym rozpraszaniem się

RODZICU !!!!

To wszystko może wydać Ci cię trudne, ale my możemy Tobie w tym pomóc. Weź udział w cyklu 10 spotkań warsztatowych dla rodziców dzieci nadpobudliwych, a my postaramy się aby "bycie rodzicem z ADHD" stało się łatwiejsze.


NAUCZYCIELU - JEŻELI W TWOJEJ KLASIE JEST UCZEŃ Z ADHD

 • Ucznia posadź w pierwszej ławce, w środkowym rzędzie, z dala od okna i drzwi
 • Przed rozpoczęciem lekcji poproś go o uporządkowanie swojego miejsca pracy
 • Często zwracaj się do ucznia bezpośrednio, po imieniu
 • Sprawdzaj podczas lekcji czy uczeń cię słucha
 • Wydawaj uczniowi proste polecenia, powtarzaj je; upewniaj się, że je rozumie
 • Pokazuj jak można podzielić wykonanie pracy / zadania na etapy
 • Sprawdzaj jak uczeń radzi sobie z kolejnymi etapami zadania
 • Wiele razy przypominaj, że ma wrócić do pracy
 • Zawsze wymagaj, aby swoje zadanie wykonał do końca (skrócone)
 • Dopilnuj, aby uczeń miał zapisaną pracę domową; zanotuj, jeżeli nic nie jest zadane; zadawaj pracę domową w trakcie lekcji
 • Ustal jasne wymagania co do pracy i zachowania na lekcji (zapisane w widocznym miejscu); np.:
  1. siedź na swoim miejscu
  2. zajmuj się swoim zadaniem
  3. nie rozglądaj się dookoła
  4. nie zaczepiaj kolegów
  5. pracuj
 • Często przypominaj mu te zasady
 • Bądź konsekwentny, dopilnuj tego, co powiedziałeś
 • Zauważ starania ucznia i pochwal go za to, co poszło lepiej niż zwykle


Sprawdzian

 • Podczas sprawdzianu niech uczeń dwukrotnie przeczyta polecenie
 • Długi sprawdzian podziel na krótsze części
 • Kolejne zadanie podaj po wykonaniu poprzedniego
 • Określaj limity czasowe na każde zadanie

(Jeśli masz problem zgłoś się do nas - szczegóły w aktualnej ofercie PPP-1)
         

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 :: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy