Terapia EEG BIOFEEDBACK


Prowadząca: mgr A. Andrzejewska - pedagog

Oferta terapii Biofeedback skierowana jest dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum będących pod opieką Poradni Psychologiczni- Pedagogicznej. Jest to terapia uzupełniająca, a uczestniczenie w niej nie zastępuje innych form pracy pedagogicznej i psychologicznej z dzieckiem. Warunkiem koniecznym aby dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach jest wykonanie badania EEG z dokładnym opisem dla celów terapii Biofeedback i kwalifikacja przez lekarza neurologa. Dziecko powinno być również zdiagnozowane przez psychologa w zakresie ogólnej sprawności intelektualnej oraz dysfunkcji będącej powodem skierowania na terapię.

EEG Biofeedback jest naukowo opracowaną metodą usprawniania funkcjonowania OUN (obwodowego układu nerwowego). To rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się samokontroli pracy mózgu za pomocą sprzężenia zwrotnego przy wykorzystaniu specjalistycznej techniki komputerowej.Cele i założenia terapii Biofeedback:

  • Usprawnia umysł poprzez zwiększenie szybkości myślenia, koncentracji, uwagi, pamięci itp.
  • Polepsza samopoczucie poprzez stopniowe niwelowanie zaburzeń psychosomatycznych
  • Niesie pomoc dzieciom mającym problemy z koncentracją uwagi, pamięcią, nadpobudliwością psychoruchową oraz uczniom z trudnościami w uczeniu się pod postacią dysleksji

W zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń potrzebnych jest od 10 do 20 i więcej sesji treningowych trwających ok. 60 minut, prowadzonych dwa razy w tygodniu. Trening wymaga systematyczności - raz podjętą terapię należy kontynuować bez robienia dłuższych przerw w przeciwnym wypadku tracimy na kumulacji efektów.

Biofeedback jest to nowoczesną metodą trenowania pracy mózgu. Treningi Biofeedback uczą panować nad swoimi falami mózgowymi w procesie samouczenia za pomocą tak zwanego sprzężenia zwrotnego. Fale mózgowe zostają przetworzone graficznie pod postacią wideogry, którą osoba trenowana kieruje wyłącznie za pomocą pracy mózgu.

Osoba poddawana terapii, spełniając ustalone kryteria ćwiczeń gry - ma wpływ na własny obraz fal mózgowych. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, trenujący otrzymuje nagrodę w postaci punktów (gra przebiega pomyślnie). W ten sposób mózg sam rozwija proces uczenia się nowych, bardziej odpowiednich częstotliwości fal mózgowych. W zasadzie jest to proces bardziej edukacyjny niż terapeutyczny.

Treningi Biofeedback poprzez pobudzenie odpowiednich struktur uczą mózg produkowania korzystnych fal o konkretnych wzorach. W efekcie stwarzają korzystne warunki do lepszej nauki, poprawy koncentracji i uwagi oraz zapamiętywania. Stymulują mózg do dalszej pracy.

Celem treningu jest osiągnięcie takiego stanu mózgu, aby wytworzyć utrwalony odpowiedni wzorzec reagowania, - czyli tak zoptymalizować pracę mózgu, by przy jednoczesnej relaksacji posiadać umiejętność pełnej koncentracji.

Warunkiem efektywności treningów jest kontynuowanie tego pobudzania w naturalnym środowisku poprzez systematyczną pracę w szkole, domu i podczas wypoczynku.


Dużym atutem tego systemu są atrakcyjne trójwymiarowe gry

Dzięki elektrodom umieszczonym na głowie pacjenta, terapeuta dokonuje pomiarów aktywności poszczególnych części mózgu. Aktywność mózgu jest wywoływana poprzez grę komputerową, którą pacjent kontroluje umysłem.

Prowadzący na podstawie wyświetlanych na monitorze przebiegów, może odpowiednio motywować pacjenta do osiągania coraz lepszych wyników. W ten sposób pacjent "uczy" swój mózg pracy na korzystnych dla niego częstotliwościach.

Uzyskiwanie dobrych wyników przez osobę poddawaną terapii nie następuje od razu. Wymaga to koncentracji, uspokojenia emocji oraz co najmniej serii treningów.
         

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 :: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy