PRZYCZYNY DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ

Zaburzenia funkcji percepcyjno motorycznych (spostrzegania wzrokowego, słuchowego, motoryki) i ich współdziałania (integracji percepcyjno motorycznej), funkcji językowych, pamięci (wzrokowej, słuchowej, ruchowej), lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

OBJAWY DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu ujawniają się dopiero w szkole, podczas gdy już w okresie przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechują tzw. dzieci ryzyka dysleksji, tj.:

 • opóźniony rozwój mowy
 • mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania i pisania (brzydkie pismo)
 • wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, błędy gramatyczne
 • trudności z różnicowaniem głosek podobnych oraz z wydzieleniem sylab, głosek ze słów i ich syntezą
 • trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych
 • oburęczność
 • mylenie prawej i lewej ręki
 • trudności w czytaniu pomimo dobrej inteligencji oraz braku zaniedbania środowiskowego i dydaktycznego
 • trudności z opanowaniem poprawnej pisowni:
  • pismo zwierciadlane
  • mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-b-d-g)
  • mylenie liter odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie
  • opuszczanie liter
 • błędy ortograficzne pomimo znajomości zasad ortografii         

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 :: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy