Istota i cele doradztwa edukacyjno - zawodowego

Podejmując działania przygotowujące do wejścia na rynek pracy zachęcamy młodzież do myślenia o przyszłości, pokazujemy cele uczenia się, a także wzmacniamy motywację do nauki i zdobywania kwalifikacji. Aktualnie "strategicznym" poziomem edukacji jest poziom gimnazjum. Osiągnięte na tym etapie wyniki w nauce i decyzje, jakie uczeń podejmuje, znacząco rzutują na jego przyszłość. Większość młodych ludzi nie potrafi racjonalnie ocenić swoich możliwości rozwojowych oraz predyspozycji zawodowych, jak również ma trudności z identyfikacją własnych zainteresowań. Uczniowie często podejmują naukę na kierunkach niezgodnych z ich predyspozycjami, co przynosi negatywne konsekwencje dla ich osiągnięć zarówno w szkole, jak i na rynku pracy. Właściwe plany i wybory edukacyjno-zawodowe młodzieży powinny być kreowane przez środowisko szkolne, przy ścisłej współpracy ze środowiskiem rodzinnym oraz specjalistami w tej dziedzinie (Łukaszewicz, 2008).

Wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego ma na celu przybliżenie informacji o systemie kształcenia i zdobywania kwalifikacji (możliwości kształcenia ogólnego i zawodowego), poznania własnych mocnych stron, umiejętności i zainteresowań, a także możliwości i uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy. Wskazane jest, aby praca ta zaczynała się od pierwszego dnia nauki w gimnazjum, jej efektem powinny być racjonalne decyzje edukacyjne i zawodowe trzecioklasistów. Systematyczna kontynuacja tej działalności na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej niewątpliwie zaowocuje bardziej racjonalnym podejściem uczniów do własnych planów życiowych.

Powinniśmy zadbać o to, aby młody człowiek, planując swój rozwój, a w konsekwencji drogę zawodową, nie był pozostawiony "sam sobie". Udzielanie właściwego wsparcia pozwoli na zwiększenie prawdopodobieństwa podejmowania przez młodzież trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych. Zgodność wybranej ścieżki edukacyjnej z predyspozycjami zwiększa motywację ucznia i ułatwia pokonywanie przyszłych ewentualnych trudności.

Proces przygotowywania młodzieży do podjęcia decyzji edukacyjnych i zawodowych ma ogromne znaczenie społeczne, stanowi działalność prewencyjną – zapobiegającą nietrafnym wyborom oraz utracie motywacji do nauki i pracy, oszczędzającą czas i pieniądze. Instytucje, które wkraczają ze swoją pomocą później (OHP, urzędy pracy), mogą tylko próbować złagodzić skutki niewłaściwych decyzji, jednak nie są w stanie odwrócić ich negatywnych efektów (Drogosz-Zabłocka, Kochanowski, 2009).mgr I. Szumińska-Reps
psycholog, doradca zawodowy


Bibliografia:

  1. 1. Drogosz-Zabłocka E., Kochanowski J. (red). (2009). Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych – analiza problemów, w: Egzamin zawodowy. Obszary problemowe. Warszawa: Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego.
  2. 2. Łukaszewicz A. (2008). Wewnątrzszkolny system doradztwa, czyli przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy w warunkach polskich, w: ABC Poradnictwa zawodowego w szkole. Praca zbiorowa. Warszawa: KOWEZiU.
         

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 :: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy