Co należy wiedzieć o rozwoju mowy dziecka

Prawidłowy rozwój mowy stanowi podstawę rozwoju dziecka. Należy pamiętać, że rozwój mowy nie przebiega identycznie u wszystkich dzieci.

O wadach wymowy mówimy wówczas gdy odbiega ona od normy fonetycznej przyjętej w danym języku. Do wad wymowy nie zaliczamy cech wymowy dziecięcej, wynikającej z nieukończonego rozwoju mowy. Wymowę poszczególnych głosek dziecko przyswaja stopniowo. Wyodrębnia się okresy rozwoju mowy dziecka:

 • okres melodii (0-1 rok życia)

  Rozpoczyna się z chwilą przyjścia dziecka na świat; ok. 2-3 m. życia pojawia się głużenie - jest to odruch bezwarunkowy i jest swoistym treningiem narządów artykulacyjnych. W drugim półroczu pojawia się gaworzenie. Polega na powtarzaniu i naśladowaniu dźwięków mowy. Artykulacja jest przypadkowa, ale dziecko też odtwarza zasłyszane odgłosy. Dzieci głuche nie gaworzą! Dziecko podejmuje próby wymawiania pierwszych wyrazów.
 • okres wyrazu (1-2 rok życia)

  Dziecko zaczyna używać większości samogłosek , wymawia już wiele spółgłosek (p, b, m, t, d, n, k). Głoski trudniejsze zastępuje łatwymi. Częściej i precyzyjniej wypowiada wyrazy adekwatne do sytuacji. Często używa wyrazów dźwiękonaśladowczych: "hau", "miau", "ko, ko" itp. Pojawiają się wyrazy dwusylabowe - mama, tata, baba. Pod koniec tego okresu dziecko wypowiada ok. 300 słów.
 • okres zdania (2-3 rok życia)

  Dziecko wymawia wszystkie samogłoski oraz spółgłoski (p, b, m, n, w, f, ł, j, ś, ź, ć, dź, ń, k, g, h, t, d, l). Około trzeciego roku życia mogą pojawić się głoski (s, z, c, dz). Głoski te często wymawiane są pojedynczo, natomiast w wypowiedziach często są zniekształcane lub zamieniane na prostsze. W tym okresie często s, z, c, dz, i sz, rz, cz, dż zamieniane są na ś, ź, ć, dź; "r" zastępowane jest "l". Słownik dziecka wzbogaca się do około 1000 słów. Buduje ono proste zdania , przyswaja sobie proste reguły gramatyczne. Mowa jest niemal w pełni zrozumiała.
 • okres swoistej mowy dziecięcej (3-7 rok życia)

  Dziecko potrafi już prowadzić swobodne rozmowy. Częstym zjawiskiem jest przestawianie głosek czy sylab w wyrazie np."lejeń" - "jeleń". W wymowie utrwalają się głoski s, z, c, dz (ok.4 r.ż.), a około 5 r.życia pojawiają się głoski sz, rz, cz, dż a następnie "r". Około szóstego roku życia wszystkie głoski języka polskiego być opanowane, a następnie język powinien być doskonalony poprzez używanie prawidłowych form gramatycznych.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące mowy swojego dziecka, jeżeli zalecił to lekarz, pedagog lub ktoś z rodziny skontaktuj się z nami!!! My rozwiejemy Twoje wątpliwości lub pomożemy Ci pozbyć się wszelkich trudności.Nie zwlekaj, przyjdź na konsultacjęPolecamy literaturę:

 1. "Aby nasze dzieci mówiły pięknie" - Iwona Michalak-Wiolera, Katarzyna Węsierska; Katowice 2001 r., Wyd. "Unikat"2
 2. "Cmokaj, dmuchaj, parskaj, chuchaj" ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne dla najmłodszych; Katarzyna Szłapa; Gdańska 2005 r., Wyd. "Harmonia"
 3. "Chcę mówić wyraźnie"; Małgorzata Miękus; Kraków 2001 r., Wyd. "Harmonia"
 4. "3 elementowe historyjki obrazkowe"; wyd. "Harmonia" 2008 r.
 5. "Od obrazka do słowa"; H.Rodak, D.Nawrocka, WsiP (zbiór obrazków do rozwoju słownictwa)
 6. "Języczkowe przygody i inne bajeczki logopedyczne"; A.Tońska-Mrowiec; Gdańsk 2005 r., wyd. "Harmonia"
 7. "Przygody języczka podróżniczka"; M.Bryła, A.Muszyńska, Kraków 2007 r.
 8. "100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych"; E.Skorek         

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 :: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy