Metoda Symultaniczno - Sekwencyjnej Nauki Czytania ®

    Autorką metody jest prof. Jagoda Cieszyńska - psycholog i logopeda, wieloletni praktyk - terapeuta; kierownik Pracowni Logopedycznej w Katedrze Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej IFP Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Metoda Symultaniczno - Sekwencyjnej Nauki Czytania jest jednym z elementów wchodzących w zakres terapii Metodą Krakowską, która w swoich założeniach opiera się na najnowszych badaniach z zakresu neurobiologii, neurofizjologii oraz neuropsychologii, określających funkcje prawej (symultanicznej) i lewej (sekwencyjnej) półkuli mózgowej oraz role spoidła wielkiego i struktury istmus w przesyłaniu informacji między półkulami. Wprowadzenie kolejnych etapów czytania jest powtórzeniem sekwencji rozwoju mowy dziecka (od samogłosek, sylab przez wyrażenia dźwiękonaśladowcze do wyrazów i zdań).

      Metoda Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania jest wykorzystywana dla:

 • dzieci zdrowych, już od trzeciego roku życia
 • dzieci mających trudności w opanowaniu umiejętności czytania metodą głoskową
 • dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania pod postacią dysleksji
 • dzieci z zaburzeniami rozwojowymi: z zaburzeniami komunikacji językowej, z autyzmem, z zespołem Aspergera, niesłyszących


PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA METODY SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNEJ NAUKI CZYTANIA:

     NAUKA CZYTANIA SYLABAMI - dziecko uczy się odczytywać sylaby, nigdy pojedyncze spółgłoski; zależność głoska-litera dziecko poznaje po zakończeniu procesu nauki czytania.

   Metoda nauki czytania: powtarzanie - rozumienie - nazywanie - nauka czytania rozpoczyna się od powtarzania wypowiedzianych przez dorosłego głosek lub sylab. Kolejny etap, to rozumienie (rozpoznawanie),czyli wskazanie przez dziecko wypowiedzianej przez uczącego samogłoski, sylaby lub wyrazu. Ostatni etap to nazywanie, czyli samodzielne czytanie - najpierw samogłosek, potem sylab i wyrazów.

    Do nauki czytania wykorzystuje się ALFABET DRUKOWANY - percepcja wielkiego druku, szczególnie dla dzieci z zaburzeniami analizy i syntezy wzrokowej jest łatwiejsza (czcionka bez ozdobników i pochyleń):


KOCHAM CZYTAĆ

KOCHAM CZYTAĆ

KOCHAM CZYTAĆSTRUKTURA SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNEJ NAUKI CZYTANIA:

 1. czytanie symultaniczne (prawopółkulowe):
  • czytanie samogłosek:
   A U I E O Y
  • czytanie wyrażeń dźwiękonaśladowczych:
   KO, ME, PUK
  • czytanie wyrazów:
   MAMA, DOM, CEBULA
  • koncepcja czytania sylab w paradygmacie
 2. czytanie sekwencyjne (lewopółkulowe):
  • czytanie sylab otwartych:
   PA, PU, PI, PE, PO, PY
  • czytanie dwóch sylab:
   APA, UPU, IPI, EPE, OPO, YPY
  • czytanie sylab zamkniętych:
   AP, UP, IP, EP, OP, YP
  • czytanie nowych wyrazów

  Przygotowanie do opanowania umiejętności czytania obejmuje ćwiczenia: analizy i syntezy wzrokowej, spostrzegania słuchowego, umiejętności językowych, operacji myślowych, sprawności motorycznej, pamięci.
Wszystkie te ćwiczenia powinny uwzględniać materiał tematyczny i atematyczny (abstrakcyjny). Zajęcia ogólnorozwojowe pełnią zawsze funkcję przerwy oddzielającej zajęcia poświęcone nauce odczytywania sylab, wyrazów i zdań.


      Więcej informacji na stronie:
www.konferencje-logopedyczne.plOpracowała: Barbara Bauman-Bielawska
         

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 :: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy