Wczesna stymulacja dziecka z Zespołem Downa.

Dzieci z Zespołem Downa ze względu na szeroki wachlarz możliwych zaburzeń wymagają kompleksowego usprawniania obejmującego wszystkie sfery jego rozwoju.

Badania przedstawiane w literaturze i własne obserwacje pokazują, że poziom funkcjonowania dziecka z tą nieprawidłowością genetyczną zależy w dużej mierze od warunków życia, wychowania, sposobu traktowania dziecka, jakości i ilości dostarczanych bodźców, rodzaju oddziaływań rewalidacyjnych i okresu życia, w jakim zostały one podjęte.

Dzieci z Zespołem Downa są, podobnie jak ich zdrowi rówieśnicy, zdolne do indywidualnego rozwoju sprawności i umiejętności przydatnych w życiu. Wymagają jednak większej pomocy otoczenia.

Głównym medycznym uzasadnieniem konieczności prowadzenia terapii niemal od pierwszych chwil życia dziecka jest postępująca apoptoza i degeneracja układu nerwowego i co się z tym wiąże zmniejszająca się plastyczność mózgu. Jest to chwila, kiedy jeszcze rodzina nie jest emocjonalnie gotowa do podjęcia jakichkolwiek działań. Kiedy dominuje w ich emocjach niedowierzanie, poczucie nieszczęścia, niesprawdzenia się, potem złość i wrogość. Z upływem czasu, kiedy wzrasta świadomość pewnych faktów związanych z diagnozą pojawia się pytanie: Czy poradzę sobie wychowując dziecko z Zespołem Downa?

W Polsce istnieje wiele ośrodków zajmujących się wczesną interwencją. Reprezentują one różne podejścia terapeutyczne. Postaram się zaprezentować jeden z programów funkcjonujących z powodzeniem w naszym kraju. Został on przedstawiony przez panią prof. n. med. Ludwikę Sadowską i jej współpracowniczki na II Konferencji z cyklu: "Czas dla rodziców" zorganizowanej w Warszawie przez Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani".

Wrocławski Model Usprawniania (WMU) jest metodą wczesnej, kompleksowej i systematycznej stymulacji prawidłowego rozwoju dziecka. Jego podstawą jest wczesna i szczegółowa diagnostyka medyczna uzupełniona oceną psychologiczno-pedagodgiczna, logopedyczną oraz fizjoterapeutyczną z pomiarami antropometrycznymi i testami funkcjonalnymi sprawności psychoruchowej.

W szczególności są to:

 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa -dzięki której uzyskujemy profil rozwoju psychomotorycznego dziecka.
 • Nuerokinezjologiczna diagnostyka Vojty - określająca stopień zaburzeń ośrodkowej koordynacji nerwowej.
 • Badanie psychologiczne - określa funkcjonowanie rodziny: postawy i strukturę osobowości rodziców oraz akceptację dziecka niepełnosprawnego.
 • Badanie pedagogiczne - ocena zaburzenia rozwoju integracji sensorycznej wraz z oszacowaniem deficytów postrzegania zmysłowego, zwłaszcza czucia powierzchniowego, wzroku, słuchu i równowagi oraz stopnia wykształcenia schematu ciała w świadomości.
 • Wczesna diagnostyka logopedyczna - ocena stanu narządu artykulacyjnego, poziomu komunikacji językowej i podejmowanie ustno-twarzowej terapii regulacyjnej (uttr) Castillo-Moralesa.
 • Konsultacje specjalistyczne z zakresu kardiologii, neurologii, chirurgii dziecięcej, endokrynologii, ortopedii, laryngologii i okulistyki.
 • Badania dodatkowe w celu oceny budowy i funkcji poszczególnych narządów i układów: techniki obrazowania (USG, TK, MRI), badania laboratoryjne, badania elektroencefalograficzne i elektromiograficzne, wywoływanie potencjałów mózgowych bodźcem dźwiękowym lub świetlnym.

Usprawnianie jest realizowane w tym modelu w warunkach domowych przez przeszkolonych rodziców pod nadzorem lekarza pediatry współpracującego ze specjalistami z zakresu rehabilitacji medycznej, psychologii, logopedii i pedagogiki.

Neurostymulacja we WMU polega na:

 1. Budowaniu więzi emocjonalnej z dzieckiem - podstawą wszelkiego rodzaju ćwiczeń jest nawiązywanie kontaktu wzrokowego ("oko-oko") z dzieckiem.
 2. Stymulacji sensomotorycznej obejmującej sfery:
  • wzrokową - stymulacja receptorów siatkówki wiązką światła białego skierowaną na nasadę nosa,
  • słuchową - pobudzanie przez mowę, śpiewanie, muzykę i rytm,
  • dotykową - pobudzanie przez dotyk, masaż całego ciała, a szczególnie twarzy, dłoni, stóp, który wywołuje zjawisko habituacji (przyzwyczajanie do dotyku), poprawia ukrwienie i przewodzenie,
  • zmysłu równowagi,
  • smaku,
  • węchu.
  Dzięki integracji wrażeń z różnych narządów zmysłu dziecko uzyskuje coraz lepszy i bardziej zróżnicowany obraz swojego ciała i świata otaczającego.
 3. Wczesnej stymulacji logopedycznej - rozpoczyna się ona zaraz po urodzeniu poprzez:
  • właściwe karmienie piersią, noszenie, układanie,
  • ćwiczenia oddechowe,
  • leczenie ortodontyczne.
 4. Ergoterapii (terapia ręki) - ćwiczenia manipulacji ręką podczas np. zabaw paluszkowych, układania, budowania z klocków, lepienia, zabaw w kisielu itp.
 5. Stymulacji kinezjologicznej:
  • gimnastyka niemowlęca zgodnie z fazami rozwoju,
  • gimnastyka korekcyjna,
  • kompleksowa neuromotoryczna stymulacja rozwojowa:
   • ustno-twarzowa terapia regulacyjna,
   • elementy terapii manualnej wg Arena,
   • neurofizjologiczna aktywacja systemu nerwowego przez torowanie bodźców Vojty,
   • wygaszanie patologicznego napięcia mięśni i korygowanie wzorców zastępczych metodą NDT - Bobath.
  • ćwiczenia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
  • wykorzystanie Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona.
 6. Fizykoterapii polegającej na stymulacji wolnozmiennym polem magnetycznym.
 7. Oddziaływaniach psychopedagogicznych:
  • pedagogika Marii Montessori,
  • terapia psychomotoryczna,
  • stymulacja zachowań społecznych
 8. Leczeniu farmakologicznym:
  • substytucyjne dawki hormonów tarczycy,
  • leki stabilizujące błony komórkowe,
  • megadawki witamin (głównie z grupy A,B,C,E,H),
  • preparaty z mikroelementami (selen, magnez, cynk),
  • wyciągi tkankowe.
   Można też stosować:
  • wyciągi grasicy,
  • preparaty stymulujące przekaźnictwo nerwowe,
  • immunoterapię,
  • enzymy trawienne.
 9. Korekcji chirurgicznej - wady narządowe.
 10. Korekcji wady wzroku za pomocą okularów.
 11. Korekcji wady słuchu za pomocą aparatów słuchowych
  • Inne:
  • Metoda Dobrego Startu;
  • Programy Aktywności: Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja oraz Dotyk i Komunikacja M.Ch. Knill;
  • Terapia behawioralna;
  • Muzykoterapia;
  • Hipoterapia
  • Dogoterapia;
  • Metoda Domana


opracowała mgr Anna Krawczyk - psycholog
         

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 :: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy