Od roku szkolnego 2009/2010 matematyka jest obowiązkowym przedmiotem na maturze. Jest ona również przedmiotem przysparzającym najwięcej problemów uczniom. Powody tych trudności są bardzo różne, wynikają z niskiej sprawności intelektualnej, schorzeń neurologicznych czy też z negatywnych czynników środowiskowych, wadliwych metod nauczania. Jedną z przyczyn mogą być także specyficzne trudności w uczeniu się matematyki pod postacią dyskalkulii. Chcielibyśmy Państwu przybliżyć czym charakteryzuje się to zaburzenie oraz jak pracować w szkole i w domu z dzieckiem, u którego je stwierdzono.


Definicja

Dyskalkulia jest strukturalnym zaburzeniem zdolności matematycznych, mających swe podłoże w zaburzeniach genetycznych i wrodzonych tych części mózgu, które są bezpośrednim podłożem anatomiczno - fizjologicznym dojrzewania zdolności matematycznych odpowiednio do wieku, bez jednoczesnego zaburzenia ogólnych funkcji umysłowych." - ( L. Košč, 1974)

Zdolności matematyczne, o których mowa są to dyspozycje, które stanowią warunek pomyślnego uczenia się i uzyskiwania osiągnięć w matematyce. Jest to m.in. zdolność do uczenia się, pamiętania i odtwarzania metod oraz twierdzeń matematycznych, używania ich przy rozwiązywaniu matematycznych i podobnych problemów, umiejętność operowania symbolami, dokonywania operacji pamięciowych itp. Na podstawie tak ujętej definicji zaburzenia zdolności matematycznych są wynikiem dziedzicznego lub wrodzonego osłabienia pełnej dynamiczności ośrodków mózgowych, stanowiących organiczne podłoże zdolności matematycznych. Jednocześnie ogólny rozwój umysłowy dziecka przebiega prawidłowo. O tego rodzaju trudnościach świadczą także istotne różnice pomiędzy aktualnymi zdolnościami matematycznymi dziecka, a tymi, które są odpowiednie dla jego wieku. Ponadto dyskalkulia stanowi zaburzenie rozwojowe, odmienne od nabytych form akalkulii ujawniającej się u dorosłych wskutek organicznych uszkodzeń mózgu, spowodowanych urazem bądź udarem w obrębie tego narządu, czy też trudności spowodowanych niską motywacją do podejmowania wysiłku oraz wadliwymi metodami nauczania.opracowała mgr Karolina Skowrońska - pedagog
         

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 :: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy