Symptomy dyskalkulii

Jak podkreśla wielu autorów, trudności w uczeniu się matematyki stanowią złożony zespół objawów, na który składa się szereg symptomów cząstkowych pojawiających się w procesie nabywania umiejętności posługiwania się liczbami i ich symbolami graficznymi. Nie jest to tylko izolowana trudność w zrozumieniu jednego zadania czy wąskiego obszaru matematyki


Trudności mogą dotyczyć:

  • słabe umiejętności rozumowania matematycznego ujawniające się w codziennych sytuacjach (w posługiwaniu się pieniędzmi, kłopoty z kontrolą wydawanej reszty, dokonywaniem prostych obliczeń z udziałem podstawowych operacji matematycznych)
  • problemy z czytaniem i zapisem symboli matematycznych
  • trudności w zrozumieniu, a potem także pamięciowym opanowaniu zasad i reguł matematycznych
  • brak intuicyjnej świadomości wielkości liczb sprawia, że trudne jest nie tylko liczenie, ale też sprawdzanie poprawności wyniku
  • trudności z posługiwaniem się liczbami i ich powiązaniami z czasem i przestrzenią tj. słabe wyczucie kierunku, łatwa dezorientacja w otoczeniu, trudności z ustaleniem porządku wydarzeń przeszłych i przyszłych
  • rotacje w zapisie liczb: rewersje (2-5), inwersje (17-71), pominięcia, przestawienia i opuszczenia
  • problemy w podążaniu za regułami gier i zabaw (opanowania porządku sekwencyjnego, gubienia się i dezorganizacji w zakresie np. czyja kolej, nie potrafią poruszać się po łańcuchu liczbowym np. do tyłu, dwójkami, trójkami)

Dzieci te mają problem ze zrozumieniem pojęcia liczby, liczebności i wielkości. Nie rozumieją wartości pozycyjnego systemu liczbowego, błędnie odczytują liczby. Wykazują zaburzenia w procesach automatyzacji, uczą się mechanicznie, nie podejmując prób analizy opanowanego algorytmu i jego związku z treścią zadania. Pojawiają się problemy z transferem zdobytej wiedzy na nowe zadania. Dzieci z trudnościami w matematyce mają zwykle problem z opanowaniem pojęcia czasu, jednostek miary i wagi. Zadania wymagające transformacji treści zapisanej w postaci słów na określone wartości i operacje liczbowe z jednoczesnym ustaleniem zależności między nimi, są to umiejętności zwykle nieosiągalne dla dzieci z dyskalkulią.opracowała mgr Karolina Skowrońska - pedagog
         

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 :: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy