Dysleksja a trudności z matematyką

Dzieci z dysleksją mogą mieć trudności w uczeniu się matematyki, ale niekoniecznie muszą one wynikać z zaburzeń zdolności matematycznych.
Wśród grupy dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się możemy wyróżnić:

 • dzieci z dysleksją
 • dzieci z dyskalkulią
 • dzieci z dysleksją i dyskalkulią, przy czym:
  • trudności w liczeniu są efektem ubocznym dysleksji
  • trudności w liczeniu są rezultatem dyskalkulii uwarunkowanej neurobiologicznie - (U. Oszwa, 2008)

wg T.C. Attwood (2002)

 • 10% - doskonale radzi sobie z matematyką, ponad poziom oczekiwany dla ich wieku i inteligencji
 • 30% - osiąga poziom umiejętności matematycznych zgodny z oczekiwanym dla ich wieku i możliwości poznawczych
 • 10% - wykazuje trudności w matematyce wskutek problemów z pamięcią, wydłużających czas potrzebny na opanowanie materiału
 • 25% - wykazuje osiągnięcia matematyczne poniżej przeciętnego poziomu wyznaczonego wiekiem i szczeblem edukacji (efekt uboczny trudności w czytaniu)
 • 25% - z trudnościami w czytaniu ma poważne problemy z matematyką, wskazujące na współwystępowanie u nich dysleksji z dyskalkulią


opracowała mgr Karolina Skowrońska - pedagog
         

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 :: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy