Praca z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się matematyki w domu

Bardzo ważną kwestią w przypadku uczniów z dyskalkulią, ale i nie tylko, jest wsparcie w środowisku najbliższym, czyli w rodzinie. Dziecko powinno się czuć kochane niezależnie od osiągnięć szkolnych. Należy dać mu poczucie bezpieczeństwa, aby wiedziało, że zawsze może zwrócić się o pomoc i zostanie wysłuchane oraz zrozumiane. Istotna jest także współpraca domu ze szkołą, bez której trudniej będzie przezwyciężyć dziecku swoje trudności. Nie zawsze jest to łatwe zadanie, jednak należy podjąć próbę.

Oto propozycja ćwiczeń zdolności matematycznych i form pomocy, które można wykorzystać pracując z dzieckiem w domu:

 • rozwijanie logicznego rozumowania arytmetycznego poprzez zachęcanie do liczenia w sytuacjach codziennych (np. zakupy)
 • stymulacja myślenia abstrakcyjnego (dzielenie przedmiotów na zbiory, wyodrębnianie podobieństw, zabawa w wymyślanie "co by było, gdyby..", wymyślanie zakończenia do historyjek, gry i zabawy dydaktyczne np. "Skojarzenia", "Dopasuj przedmiot")
 • systematyczne powtarzanie nabywanych wiadomości z matematyki (przy życzliwej pomocy nauczyciela w selekcjonowaniu materiału oraz wyznaczaniu krótkich partii materiału do nauki)
 • uczenie się matematyki poprzez doświadczenie zdobywane w trakcie rozwiązywania zadań (prowadzenie dodatkowego zeszytu z matematyki w celu utrwalania mechanizmów obliczeniowych)
 • bazowanie na materiale już opanowanym oraz zwiększanie stopnia trudności
 • prowadzenie tzw. książki matematycznej do zapisywania ważnych terminów, technik liczenia i wzorów, zadań dodatkowych w formie, np. rymowanek, schematów, obrazków itp.
 • stosowanie gier planszowych z użyciem kostki
 • konstruowanie wraz z dzieckiem własnych gier matematycznych
 • wykonywanie czterech działań arytmetycznych ( +, -, x, : )
 • usprawnianie rachunku pamięciowego (tabliczka mnożenia i dzielenia), nauka tabliczki mnożenia na palcach
 • rozwiązywanie zadań tekstowych- analiza tekstu, danych, rozwiązywanie krok po kroku
 • wykorzystanie gier logiczno-matematycznych (np. Dwa razy dwa, Rummy, Sudoku, Pusy), literatury edukacyjnej (np. "Matematyka bez trudności" z serii Ortograffiti C. Tuszyńska-Skubiszewska, A. Walerzak-Więckowska)
 • korzystanie z programów komputerowych (np. Matma na wesoło, Młody Einstein, Ćwiczenia logiczno-pamięciowe, Super gry logiczne, Matematyka Zoo, Matematyka nie musi być trudna, Dyskalkulia dla gimnazjum, Tangramy itp.)

W niektórych przypadkach praca z własnym dzieckiem, a ucznia z rodzicem bywa trudna. Rodzicowi ciężko zrozumieć trudności własnego dziecka mimo dużych chęci, a dziecko nie chce zawieść oczekiwań rodziców i denerwuje się, że nie może im sprostać. Zdarza się, że rodzice są zapracowani i nie mogą w należyty sposób dopilnować nauki swoich dzieci. W takich sytuacjach można powierzyć pomoc własnemu dziecku osobom trzecim, np. korzystając z różnych form korepetycji czy też w placówkach, takich jak nasza, specjalizujących się w pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się.opracowały:

mgr D. Kaszewska - Bosiacka - pedagog

mgr K. Skowrońska - pedagog
         

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 :: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy