Raport z Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

Data dodania:11-11-2015

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w tym roku po raz pierwszy włączyła się w organizację Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Celem tej cyklicznej akcji zainicjowanej przez Stowarzyszenie Doradców Zawodowych i Szkolnych RP w 2009 roku, jest propagowanie świadomego wyboru ścieżki kariery oraz promocja poradnictwa zawodowego. Patronat nad nią sprawują Ministrowie Edukacji Narodowej oraz Pracy i Polityki Społecznej. Powyższe działanie związane jest również ze strategią Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020, Priorytet 1.3., a także z Bydgoskim Programem Szkolnego Doradztwa Zawodowego „Azymut – nauka i praca”. Tegoroczna edycja odbywała się w dniach 19 – 25 października 2015r. Hasło przewodnie brzmiało: "Poznaj swojego doradcę kariery".

W ramach działań skierowanych do uczniów bydgoskich szkół podstawowych i gimnazjalnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 zorganizowała:

  • Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI) – „Zawody w mojej rodzinie”, którego zwyciężczynią została Milena Strugowska ze Szkoły Podstawowej nr 19.
  • Konkurs dla uczniów gimnazjum na najciekawszą prezentację multimedialną „Super zawód”, którego zwycięzcami są: Jakub Czuba z Gimnazjum nr 7 oraz Julia Kardacz z Gimnazjum nr 23.

W dniach 20-21 października 2015r. odbyły się imprezy na terenie Poradni promujące doradztwo zawodowe, w których udział brały 10-osobowe reprezentacje szkół (łącznie z 18 gimnazjów i 3 szkół podstawowych) wraz opiekunami. W trakcie imprez odbyły się turnieje zawodoznawcze, w których uczestniczyły 3-osobowe zespoły wyłonione z wszystkich przybyłych na spotkanie reprezentacji gimnazjów. W pierwszym dniu imprezy zwyciężyła drużyna z Gimnazjum nr 50, w drugim – z Gimnazjum 33. Laureaci konkursów i turniejów zostali uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez Urząd Miasta Bydgoszczy. W wydarzeniu brali udział również przedstawiciele Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego z Wydziału Inżynierii Mechanicznej oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcącego nr 1, Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół Spożywczych, Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Studenci oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych poprzez swoje prezentacje pokazywali uczestnikom, że warto rozwijać zainteresowania i pasje oraz wykorzystywać je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej. W trakcie imprezy zgodnie z hasłem przewodnim OTK, doradca zawodowy zaznajomił młodzież z istotą tego zawodu oraz zwrócił uwagę na obszary, które powinno brać się pod uwagę planując swoją karierę.mgr Izabela Szumińska – Reps
mgr Joanna Serafinowicz

Przejdź do galerii
Raport z Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

         

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 :: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy