Sprawozdanie z konferencji: "Stymulacja rozwoju dziecka według Metody Krakowskiej"

Data aktualizacji: 23-10-2014

Dnia 11 października 2014 roku odbyła się na terenie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej konferencja „Stymulacja rozwoju dziecka według Metody Krakowskiej” organizowana we współpracy z Wydawnictwem WIR oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy. Konferencja objęta była honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz Rektora Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej. Jej program skierowany był przede wszystkim do specjalistów zajmujących się diagnozą i terapią oraz stymulacją rozwoju dziecka od urodzenia, przez wiek przedszkolny do okresu wczesnoszkolnego. W spotkaniu wzięło udział blisko 400 osób z różnych ośrodków w Polsce. Konferencja stanowiła wstęp do realizacji działań o charakterze szkoleniowym związanych ze stosowaniem terapii Metodą Krakowską w pracy z dziećmi wymagającymi wsparcia i stymulacji rozwoju.

Uroczystego otwarcia obrad dokonali: mgr Andrzej Stobrawa - dyrektor ds. Studiów Podyplomowych KPSW, mgr Wanda Gredżuk - dyrektor PPP nr 1 oraz mgr Aleksander Jaglarz - dyrektor Wydawnictwa WIR. Powitalny wykład wygłosił dr hab. Janusz Kutta Prorektor prof. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej. W pierwszej części plenarnej wystąpili: prof. zw. dr hab. Lech Witkowski z wykładem - O rozwijaniu jakości czytania: niewidzialne wymiary tekstu jako wyzwania techniczne, następnie prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska z wykładem - Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju mowy oraz prof. zw. dr hab. Jerzy Vetulani z wykładem - Jak poznajemy świat? Kolejne punkty sesji plenarnej wypełniły wystąpienia: dr hab. Marty Korendo z wykładem - Cywilizacyjny wymiar zaburzeń autystycznych, dr Justyny Leszki z wykładem - Organizacja i prowadzenie zajęć w oparciu o Metodę Krakowską w grupie przedszkolnej oraz mgr Katarzyny Sediwy z wykładem - Torowanie ruchu artykulacyjnego.

Po wystąpieniach przyszedł czas na dyskusję. Pytania zgłaszane przez uczestników konferencji dotyczyły wielu praktycznych elementów stosowania Metody Krakowskiej.

Ponieważ podczas terapii prowadzonej Metodą Krakowską bardzo ważną rolę pełnią rodzice, nie mogło ich zabraknąć na konferencji. W ich imieniu wystąpiła pani Natalia Tomaszuk, mama małej Antosi, która podzieliła się z uczestnikami swoimi doświadczeniami związanymi z diagnozą oraz efektami dwuletniej terapii córki. Oprócz mamy Antosi jeszcze siedmioro rodziców ze swoimi dziećmi wręczyło Pani Profesor Jagodzie Cieszyńskiej piękne czerwone róże dziękując, że opracowała taką metodę, która znacząco wpłynęła na stymulację rozwoju ich dzieci.

Program konferencji zamykała sesja warsztatowa poświęcona tematom: Stymulacja mechanizmów poznawczych warunkujących rozwój mowy (praca z serią”Stymulacja i terapia”) - prowadzona przez dr hab. Martę Korendo, Diagnoza i terapia dzieci zagrożonych dysleksją w wieku przedszkolnym - prowadzona przez dr Justynę Leszkę, Kształtowanie systemu językowego dzieci z problemami językowymi - prowadzona przez mgr Katarzynę Sedivy oraz Moje sylabki - Metoda Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania - prowadzona przez mgr Barbarę Bauman-Bielawską.

Na zakończenie mgr Barbara Bauman-Bielawska oraz mgr Dorota Kaszewska Bosiacka podziękowały uczestnikom za tak liczny udział w konferencji, zachęcając do kolejnych szkoleń i do podejmowania się prowadzenia terapii Metodą Krakowską.


mgr Barbara Bauman-Bielawska
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy


Galeria z konferencji
         

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 :: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy