MAMO, TATO…. jaka szkoła? - Sprawozdanie

Data dodania: 02-03-2016

W dniu 11.02.2016 r., na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy odbyło się spotkanie dla rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodzice uzyskali informację na temat procedur uzyskiwania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zaznajomili się z ofertą terapeutyczną i możliwościami kształcenia w placówkach oświatowych działających na terenie miasta. W spotkaniu brały udział następujące placówki działające na terenie miasta Bydgoszczy: Przedszkole nr 61, Szkoła Podstawowa nr 20, Szkoła Podstawowa nr 56, Szkoła Podstawowa nr 65, Zespół Szkół nr 7, Zespół Szkół nr 8, Zespół Szkół nr 14, Zespół Szkół nr 29, Zespół Szkół nr 30, Zespół Szkół nr 31, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 3 dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5

Placówki oświatowe prezentowały ofertę zajęć terapeutycznych, poinformowały rodziców o terminach planowanych Drzwi Otwartych oraz organizowanych zajęciach adaptacyjnych oraz informowały o dodatkowych działaniach przez nich podejmowanych (współpracach z fundacjami oraz stowarzyszeniami, udogodnieniach architektonicznych, działających świetlicach terapeutycznych czy też szkolnych, konkursach, warsztatach, zawodach sportowych, programach autorskich).

Serdecznie dziękujemy rodzicom oraz przedstawicielom placówek oświatowych za udział w spotkaniu.Przejdź do galerii
Mamo, Tato, to ja

         

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 :: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy