Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 do dyspozycji klientów posiada bardzo dobrze wyposażoną bazę lokalową.

Posiadamy:

 1. Sale do specjalistycznej indywidualnej terapii
  • salę doświadczania świata,
  • salę integracji sensorycznej,
  • gabinet biofeedback.
 2. Sale do zajęć grupowych
  • z zakresu doradztwa zawodowego,
  • sala muzykoterapii,
  • sala terapii pedagogicznej,
  • sala do terapii psychologicznej,
  • sala do socjoterapii,
  • sala do zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym,
  • sala do terapii rodzin.
 3. Sale do diagnozy i terapii
  • logopedycznej - 5,
  • pedagogicznej - 9,
  • psychologicznej - 11,
  • doradztwa zawodowego.

Dla potrzeb osób niepełnosprawnych funkcjonuje platforma.
         

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 :: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy