• Dyrektor - mgr Barbara Markiewicz - pedagog, surdopedagog - Czytaj więcej

  pedagog, surdopedagog; ukończyła studia z zakresu: edukacji przedszkolnej i terapii dziecka, dysleksji rozwojowej i terapii pedagogicznej oraz kurs I stopnia PJM

 • Wicedyrektor - mgr Magdalena Urbańska-Huk - psycholog, oligofrenopedagog, socjoterapeutaZespół opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

  Logopedzi:
 • mgr Sabina Dysarz - logopeda, neurologopeda
 • mgr Wanda Gredżuk - logopeda, surdologopeda, oligofrenopedagog, pedagog - Czytaj więcej

  logopeda, surdologopeda, oligofrenopedagog, pedagog w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

 • mgr Aleksandra Laskowska - logopeda - Czytaj więcej

  logopeda, neurologopeda, ukończyła szkolenia z zakresu komunikacji AAC/komunikacja alternatywna i wspomagająca

  Pedagodzy:
 • mgr Jolanta Chełek - pedagog - Czytaj więcej

  pedagog, tyflopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta terapii behawioralnej, terapia pedagogiczna

 • mgr Beata Cholewczyńska - pedagog
 • mgr Ewa Gabruś - pedagog - Czytaj więcej

  pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji, ukończyła szkolenia w zakresie: diagnozy pedagogicznej dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku 0-12, diagnozy dziecka z wadą słuchu w wieku 0-3, baterii metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku 5-6, diagnozy różnicowej Zespołu Aspergera, konstruowania i ewaluacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wczesnej interwencji i pomocy dzieciom niepełnosprawnym, terapii dysgrafii, terapii behawioralnej dzieci autystycznych, zachowań trudnych u osób z autyzmem i zespołem Aspergera, Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborn, Programu Aktywności M.Ch. Knill, Metody Dobrego Startu, podstaw ortoptyki

 • mgr Barbara Markiewicz - pedagog, surdopedagog - Czytaj więcej

  pedagog, surdopedagog; ukończyła studia z zakresu: edukacji przedszkolnej i terapii dziecka, dysleksji rozwojowej i terapii pedagogicznej oraz kurs I stopnia PJM

 • mgr Agata Pasińska - pedagog
  Psycholodzy:
 • mgr Joanna Kochańska - psycholog - Czytaj więcej

  psycholog, oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem, ukończyła szkolenia: w zakresie baterii metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku 5-6, w zakresie terapii metodą Tomatisa, posiada certyfikat EEG Biofeedback I stopnia

 • mgr Martyna Piesiewicz - psycholog
 • mgr Justyna Skierska - psycholog
 • mgr Natalia Sobczyk - psycholog
  Muzykoterapia:
 • mgr Joanna Zasada - muzykoterapeuta


Zespół opieki nad dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami narządu wzroku

  Pedagodzy:
 • mgr Ewa Gabruś - pedagog - Czytaj więcej

  pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji, ukończyła szkolenia w zakresie: diagnozy pedagogicznej dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku 0-12, diagnozy dziecka z wadą słuchu w wieku 0-3, baterii metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku 5-6, diagnozy różnicowej Zespołu Aspergera, konstruowania i ewaluacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wczesnej interwencji i pomocy dzieciom niepełnosprawnym, terapii dysgrafii, terapii behawioralnej dzieci autystycznych, zachowań trudnych u osób z autyzmem i zespołem Aspergera, Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborn, Programu Aktywności M.Ch. Knill, Metody Dobrego Startu, podstaw ortoptyki

  Psycholodzy:
 • mgr Martyna Piesiewicz - psycholog


Zespół opieki nad dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami narządu słuchu

  Pedagodzy:
 • mgr Barbara Markiewicz - pedagog, surdopedagog - Czytaj więcej

  pedagog, surdopedagog; ukończyła studia z zakresu: edukacji przedszkolnej i terapii dziecka, dysleksji rozwojowej i terapii pedagogicznej oraz kurs I stopnia PJM

  Psycholodzy:
 • mgr Justyna Skierska - psycholog


Zespół opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym

  Pedagodzy:
 • mgr Kinga Czajewska - pedagog-terapeuta - Czytaj więcej

  pedagog-terapeuta, diagnosta, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji

 • mgr Beata Murzynowska - pedagog - Czytaj więcej

  pedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z wczesną interwencją, ukończyła studia podyplomowe z dysleksji rozwojowej i terapii pedagogicznej, logopedii oraz szkolenie z zakresu Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej 1, 2 i 3 rok życia

  Psycholodzy:
 • mgr Dominika Bem - psycholog dziecięcy - Czytaj więcej

  psycholog dziecięcy, coach, diagnosta, terapeuta metody KIDS SKILLS - Dam radę! oraz programu dla rodziców Jestem z Ciebie dumny!, ukończyła szkolenia w zakresie: terapii neurobiologicznej, symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania, stymulacji mechanizmów lewopółkulowych, metody badania zagrożenia dysleksją, terapii rodzin, pomocy psychologicznej, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I stopnia

 • mgr Marta Czarnecka - psycholog dziecięcy - Czytaj więcej

  psycholog dziecięcy, diagnosta, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji, ukończyła szkolenie z zakresu metody behawioralnej, symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania

 • mgr Marika Malak - psycholog, pedagog - Czytaj więcej

  psycholog, pedagog, ukończyła szkolenia w zakresie: metody Kids' Skills - Dam radę! oraz "Jestem z Ciebie dumny", pracy terapeutycznej z dziećmi z mutyzmem wybiórczym, moczeniem się i innymi zaburzeniami emocjonalnymi

 • mgr Agnieszka Napiórkowska-Solarczyk - psycholog


Zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji

  Pedagodzy, Socjoterapeuci:
 • mgr Renata Latos-Boenigk - pedagog - Czytaj więcej

  pedagog specjalność: resocjalizacja, socjoterapeuta, mediator, ukończyła szkolenie terapii skoncentrowanej na rozwoązaniach (I stopień)

 • mgr Joanna Pisarska - pedagog - Czytaj więcej

  pedagog, specjalność – resocjalizacja; socjoterapeuta, ukończyła szkolenie terapii skoncentrowanej na rozwoązaniach (I stopień)

  Psycholodzy:
 • mgr Edyta Stachurska - psycholog
 • mgr Maciej Stobrawa - psycholog


Zespół opiekunów szkół ponadgimnazjalnych, poradnictwa i orientacji zawodowej

  Pedagog - doradca zawodowy:
 • mgr Joanna Serafinowicz - pedagog - Czytaj więcej

  pedagog, doradca zawodowy, pedagogika zdolności i twórczości

  Psycholodzy:
 • mgr Dorota Korowiecka - psycholog
 • mgr Izabela Szumińska-Reps - psycholog, doradca zawodowy
 • mgr Alicja Tokarska - psycholog, psychoterapeuta
 • mgr Magdalena Urbańska-Huk - psycholog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta
 • mgr Agnieszka Zaręba - psycholog - Czytaj więcej

  psycholog, ukończyła specjalistyczne kursy dotyczące jąkania i moczenia u dzieci, kurs podstawowy systemowej terapii rodzinZespół opieki nad dziećmi i młodzieżą zdolnymi

  Pedagodzy:
 • mgr Dorota Kaszewska-Bosiacka - pedagog - Czytaj więcej

  pedagog, logopeda, terapeuta w zakresie terapii pedagogicznej i pomocy psychologicznej

 • mgr Joanna Serafinowicz - pedagog - Czytaj więcej

  pedagog, doradca zawodowy, pedagogika zdolności i twórczości

 • mgr Katarzyna Tłok - pedagog
 • mgr Edyta Szott - pedagog - Czytaj więcej

  pedagog; ukończyła studia podyplomowe: Wychowanie do życia w rodzinie; posiada uprawnienia z zakresu: pedagogiki resocjalizacji, terapii pedagogicznej; ukończyła formy doskonalenia zawodowego: Mierzenie jakości pracy szkoły i budowy systemów oceniania, "Szkoła dla rodziców i wychowawców", szkolenie w zakresie profilaktyki HIV/Aids, warsztaty edukacji antykorupcyjnej, szkolenie "Życie i miłość"

  Psycholodzy:
 • mgr Katarzyna Chabowska - psycholog
 • mgr Agnieszka Napiórkowska-Solarczyk - psycholog
 • mgr Ewa Sonia Szczurek - psycholog, mediator


Zespół opiekunów szkół podstawowych i gimnazjów

  Pedagodzy:
 • mgr Regina Bandoch - pedagog
 • mgr Barbara Bauman-Bielawska - pedagog - Czytaj więcej

  pedagog, oligofrenopedagog, logopeda, surdologopeda, certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej

 • mgr Dorota Kaszewska-Bosiacka - pedagog - Czytaj więcej

  pedagog, logopeda, terapeuta w zakresie terapii pedagogicznej i pomocy psychologicznej

 • mgr Iwona Kośmicka - pedagog - Czytaj więcej

  pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, ukończyła szkolenie terapii pedagogicznej oraz terapii ręki

 • mgr Barbara Markiewicz - pedagog, surdopedagog - Czytaj więcej

  pedagog, surdopedagog; ukończyła studia z zakresu: edukacji przedszkolnej i terapii dziecka, dysleksji rozwojowej i terapii pedagogicznej oraz kurs I stopnia PJM

 • mgr Karolina Skowrońska - pedagog, terapeuta - Czytaj więcej

  pedagog, terapeuta, specjalista w zakresie diagnozy i terapii dzieci, młodzieży z trudnościami w uczeniu się (m.in. dysleksji rozwojowej, dyskalkulii)

 • mgr Monika Stęc-Sikorska - pedagog - Czytaj więcej

  pedagog, terapeuta, instruktor terapii tańca w aspekcie metody Detlefa Kaperta, ukończyła 4 -letnie szkolenie psychoterapeutyczne

 • mgr Edyta Szott - pedagog - Czytaj więcej

  pedagog; ukończyła studia podyplomowe: Wychowanie do życia w rodzinie; posiada uprawnienia z zakresu: pedagogiki resocjalizacji, terapii pedagogicznej; ukończyła formy doskonalenia zawodowego: Mierzenie jakości pracy szkoły i budowy systemów oceniania, "Szkoła dla rodziców i wychowawców", szkolenie w zakresie profilaktyki HIV/Aids, warsztaty edukacji antykorupcyjnej, szkolenie "Życie i miłość"

 • mgr Katarzyna Tłok - pedagog
 • mgr Sylwia Steltmann - pedagog, oligofrenopedagog, terapia pedagogiczna
  Psycholodzy:
 • mgr Magdalena Borowska - psycholog - Czytaj więcej

  psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, mediator

 • mgr Wiesława Bramska - psycholog
 • mgr Katarzyna Chabowska - psycholog
 • mgr Danuta Jaskólska - psycholog kliniczny
 • mgr Dorota Korowiecka - psycholog
 • mgr Justyna Skierska - psycholog
 • mgr Lidia Stobrawa - psycholog - Czytaj więcej

  psycholog, ukończyła kurs podstawowy terapii systemowej

 • mgr Ewa Sonia Szczurek - psycholog, mediator


Zespół logopedów

 • mgr Patrycja Błońska - logopeda
 • mgr Sabina Dysarz - logopeda, neurologopeda
 • mgr Wanda Gredżuk - logopeda, surdologopeda, oligofrenopedagog, pedagog - Czytaj więcej

  logopeda, surdologopeda, oligofrenopedagog, pedagog w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

 • mgr Marietta Grześkowska - logopeda
 • mgr Iwona Frankowska - logopeda
 • mgr Sylwia Kwiatkowska - logopeda, neurologopeda - Czytaj więcej

  logopeda; neurologopeda; ukończyła studia na kierunku: filologia polska

 • mgr Aleksandra Laskowska - logopeda, neurologopeda - Czytaj więcej

  logopeda, neurologopeda, ukończyła szkolenia z zakresu komunikacji AAC/komunikacja alternatywna i wspomagająca

 • mgr Monika Mej-Olejniczak - logopeda - Czytaj więcej

  logopeda, ukończyła kurs z zakresu terapii pedagogicznej i glottodydaktyki

 • mgr Agata Chruszcz - logopeda, surdologopeda, audiolog
 • mgr Magdalena Wadowska - logopeda, neurologopeda
 • mgr Magdalena Zielińska - logopeda, neurologopeda
 • mgr Natalia Zwierzykowska - logopeda


BIOFEEDBACK

 • mgr Aleksandra Andrzejewska - pedagog, terapeuta biofeedback I i II stopnia


TERAPIA SI (integracji sensorycznej) i diagnoza dzieci z zespołem Downa

 • mgr Agata Pasińska - pedagog
 • mgr Beata Cholewczyńska - pedagog


Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera

  Pedagodzy:
 • mgr Jolanta Chełek - pedagog - Czytaj więcej

  pedagog, tyflopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta terapii behawioralnej, terapia pedagogiczna

  Psycholodzy:
 • mgr Natalia Sobczyk - psycholog         

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 :: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy