Wczesne wspomaganie rozwoju oraz pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej

 • Terapia indywidualna i grupowa dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
 • Pomoc indywidualna i grupowa dla dzieci oraz rodziców w zakresie stymulowania rozwoju dziecka

Skład zespołu: Sabina Dysarz, Wanda Gredżuk, Aleksandra Laskowska, Jolanta Chełek, Beata Cholewczyńska, Ewa Gabruś-Tłoczyńska, Barbara Markiewicz, Agata Pasińska, Joanna Kochańska, Martyna Piesiewicz, Justyna Skierska, Natalia Sobczyk, Joanna Zasada
Pomoc logopedyczna

 • Indywidualna terapia logopedyczna na terenie Porani
 • Grupowa terapia logopedyczna na terenie przedszkoli
 • Przesiewowe badania logopedyczne

Skład zespołu: Patrycja Błońska, Sabina Dysarz, Wanda Gredżuk, Marietta Grześkowska, Iwona Frankowska, Sylwia Kwiatkowska, Aleksandra Laskowska, Monika Mej-Olejniczak, Agata Chruszcz, Magdalena Wadowska, Magdalena Zielińska, Natalia Zwierzykowska
Pomoc dzieciom w wieku przedszkolnym

 • Terapia indywidualna
 • Terapia grupowa w formie zajęć cyklicznych:
  • Zajęcia ogólnorozwojowe
  • Zajęcia dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi

Skład zespołu: Kinga Czajewska, Beata Murzynowska, Dominika Bem, Marta Czarnecka, Marika Malak, Agnieszka Napiórkowska-Solarczyk
Pomoc uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 • Pomoc terapeutyczna indywidualna i grupowa
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas I – III
 • Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z dysleksją rozwojową – uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych
 • Terapia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki – uczniowie szkół podstawowych
 • Terapia grupowa dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo
 • Socjoterapia
 • Terapia grupowa dla młodzieży
 • Warsztaty dla dzieci i młodzieży zdolnej
 • Warsztaty rozwijające zdolności twórcze
 • Warsztaty z doradztwa zawodowego
 • Grupowe zajęcia psychoedukacyjne

Skład zespołu: Regina Bandoch, Barbara Bauman-Bielawska, Dorota Kaszewska-Bosiacka, Iwona Kośmicka, Barbara Markiewicz, Karolina Skowrońska, Monika Stęc-Sikorska, Edyta Szott, Katarzyna Tłok, Sylwia Steltmann, Magdalena Borowska, Wiesława Bramska, Katarzyna Chabowska, Danuta Jaskólska, Dorota Korowiecka, Justyna Skierska, Lidia Stobrawa, Ewa Sonia Szczurek, mgr Joanna Serafinowicz, mgr Izabela Szumińska-Reps, mgr Alicja Tokarska, mgr Magdalena Urbańska-Huk, mgr Agnieszka Zaręba
Ponadto proponujemy:

 • Interwencje kryzysowe – M. Stobrawa
 • Mediacje – M. Borowska, R. Latos-Boenigk, E.S. Szczurek
 • Terapię EEG Biofeedback – A. Andrzejewska
 • Terapię rodzin – L. Stobrawa, A. Tokarska, A. Zaręba
 • Pomoc w nauce czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną – B. Bauman-Bielawska
 • Pomoc dzieciom z zaburzeniami przetwarzania słuchowego – B. Markiewicz
 • Badania przesiewowe "Widzę, słyszę"
 • Punkt konsultacyjny dla uczniów niezdecydowanych co do dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej (wtorki, godz. 16:00 – 18:00)


Korzystanie z naszej pomocy jest dobrowolne i bezpłatne.

Po dokonaniu wyboru odpowiadającej potrzebom
i oczekiwaniom formy pomocy
prosimy o kontakt telefoniczny: 52-322-52-06/07.


         

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 :: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy