Wczesne wspomaganie rozwoju oraz pomoc nauczycielom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

  • Warsztaty dla nauczycieli z zakresu form i metod pracy z uczniem z niepełnosprawnością

Skład zespołu: Sabina Dysarz, Wanda Gredżuk, Aleksandra Laskowska, Jolanta Chełek, Beata Cholewczyńska, Ewa Gabruś-Tłoczyńska, Barbara Markiewicz, Agata Pasińska, Joanna Kochańska, Martyna Piesiewicz, Justyna Skierska, Natalia Sobczyk, Joanna Zasada
Pomoc logopedyczna

  • Warsztaty i prelekcje dla nauczycieli
  • Grupa wsparcia dla logopedów

Skład zespołu: Patrycja Błońska, Sabina Dysarz, Wanda Gredżuk, Marietta Grześkowska, Iwona Frankowska, Sylwia Kwiatkowska, Aleksandra Laskowska, Monika Mej-Olejniczak, Agata Chruszcz, Magdalena Wadowska, Magdalena Zielińska, Natalia Zwierzykowska
Pomoc nauczycielom dzieci w wieku przedszkolnym

  • Szkolenia, prelekcje i warsztaty w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Skład zespołu: Kinga Czajewska, Beata Murzynowska, Dominika Bem, Marta Czarnecka, Marika Malak, Agnieszka Napiórkowska-Solarczyk
Pomoc nauczycielom uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

  • Warsztaty
  • Grupa wsparcia dla pedagogów szkół podstawowych i gimnazjalnych

Skład zespołu: Regina Bandoch, Barbara Bauman-Bielawska, Dorota Kaszewska-Bosiacka, Iwona Kośmicka, Barbara Markiewicz, Karolina Skowrońska, Monika Stęc-Sikorska, Edyta Szott, Katarzyna Tłok, Sylwia Steltmann, Magdalena Borowska, Wiesława Bramska, Katarzyna Chabowska, Danuta Jaskólska, Dorota Korowiecka, Justyna Skierska, Lidia Stobrawa, Ewa Sonia Szczurek, mgr Joanna Serafinowicz, mgr Izabela Szumińska-Reps, mgr Alicja Tokarska, mgr Magdalena Urbańska-Huk, mgr Agnieszka Zaręba
Ponadto proponujemy:

  • Interwencje kryzysowe – M. Stobrawa
  • Mediacje – M. Borowska, R. Latos-Boenigk, E.S. Szczurek


Korzystanie z naszej pomocy jest dobrowolne i bezpłatne.

Po dokonaniu wyboru odpowiadającej potrzebom
i oczekiwaniom formy pomocy
prosimy o kontakt telefoniczny: 52-322-52-06/07.


         

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 :: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy