Wczesne wspomaganie rozwoju oraz pomoc rodzicom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

 • Pomoc indywidualna i grupowa dla dzieci oraz rodziców w zakresie stymulowania rozwoju dziecka
 • Punkty konsultacyjne i grupy wsparcia dla rodziców

Skład zespołu: Sabina Dysarz, Wanda Gredżuk, Aleksandra Laskowska, Jolanta Chełek, Beata Cholewczyńska, Ewa Gabruś-Tłoczyńska, Barbara Markiewicz, Agata Pasińska, Joanna Kochańska, Martyna Piesiewicz, Justyna Skierska, Natalia Sobczyk, Joanna Zasada
Pomoc logopedyczna

 • Warsztaty i prelekcje dla rodziców
 • Logopedyczne punkty konsultacyjne dla rodziców

Skład zespołu: Patrycja Błońska, Sabina Dysarz, Wanda Gredżuk, Marietta Grześkowska, Iwona Frankowska, Sylwia Kwiatkowska, Aleksandra Laskowska, Monika Mej-Olejniczak, Agata Chruszcz, Magdalena Wadowska, Magdalena Zielińska, Natalia Zwierzykowska
Pomoc rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym

 • Wspieranie rodziców w rozpoznawaniu potrzeb dziecka oraz rozwiązywaniu problemów wieku przedszkolnego:
  • Spotkania
  • Prelekcje
  • Warsztaty

Skład zespołu: Kinga Czajewska, Beata Murzynowska, Dominika Bem, Marta Czarnecka, Marika Malak, Agnieszka Napiórkowska-Solarczyk
Pomoc rodzicom uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 • Szkoła dla rodziców – cykl zajęć warsztatowych dla rodziców uczniów szkół podstawowych
 • Grupa wsparcia dla rodziców nastolatków
 • Spotkania i prelekcje dla rodziców
 • Punkty konsultacyjne na terenie szkół
 • Warsztaty edukacyjne dla rodziców dzieci nadpobudliwych psychoruchowo

Skład zespołu: Regina Bandoch, Barbara Bauman-Bielawska, Dorota Kaszewska-Bosiacka, Iwona Kośmicka, Barbara Markiewicz, Karolina Skowrońska, Monika Stęc-Sikorska, Edyta Szott, Katarzyna Tłok, Sylwia Steltmann, Magdalena Borowska, Wiesława Bramska, Katarzyna Chabowska, Danuta Jaskólska, Dorota Korowiecka, Justyna Skierska, Lidia Stobrawa, Ewa Sonia Szczurek, mgr Joanna Serafinowicz, mgr Izabela Szumińska-Reps, mgr Alicja Tokarska, mgr Magdalena Urbańska-Huk, mgr Agnieszka Zaręba
Ponadto proponujemy:

 • Interwencje kryzysowe – M. Stobrawa
 • Mediacje – M. Borowska, R. Latos-Boenigk, E.S. Szczurek
 • Terapię rodzin – L. Stobrawa, A. Tokarska, A. Zaręba
 • Wsparcie psychologiczne dla rodziców po utracie dziecka - J. Kochańska


Korzystanie z naszej pomocy jest dobrowolne i bezpłatne.

Po dokonaniu wyboru odpowiadającej potrzebom
i oczekiwaniom formy pomocy
prosimy o kontakt telefoniczny: 52-322-52-06/07.


         

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 :: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy